SERVICES

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. พบลูกค้าเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งาน ความต้องการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ
2. วางแบบแปลนเพื่อสร้างสเปสที่ลงตัว
3. สร้างภาพ 3 d เพื่อภาพที่ชัดเจนขึ้น
4. ประเมินราคาจากภาพ 3d
5. จัดทำเอกสารสัญญา
6. ดำเนินการผลิตชิ้นงาน buil in
7. ส่งมอบพื้นที่พร้อมรับประกัน 1 ปี
ขั้นตอนการผลิต
1. ไม้โครงต้องใช้ไม้เนื้อเเข็งเท่านั้น
2. ถ้าเป็นไม้อัดยางหรือไม้ mdf ต้องคัดเกรด
3. อุปกรณ์ต่างๆต้องได้มารตรฐาน
4. การ protect พื้นที่ต้องปิดด้วยกระดาษลูกฟูกหรือไม้อัดยาง เพื่อป้องกันพื้นที่ระหว่างปฎิบัติงาน
sk 695 design ตกเเต่งภายในครบวงจร
sk 695 design ตกเเต่งภายในครบวงจร
sk 695 design ตกเเต่งภายในครบวงจร
sk 695 design ตกเเต่งภายในครบวงจร